Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

ALEKSANDRA WYSOCKA zwana dalej Administratorem, prowadząca działalność na podstawie wpisu do CEIDG;

ESKA Aleksandra Wysocka

ul Wazów 24a, 44-113 Gliwice

NIP 969-095-99-71

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Klienta i Uczestnika takich jak:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • pesel
 • nr dowodu osobistego
 • e-mail
 • nr tel
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu

realizacji usługi nauczania choreografii tanecznejDane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)4. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż rok po wygaśnięciu umowy.

Facebook

created by 8art & modern internet